ONDANKS DE REGEN VEEL BEZOEKERS TIJDENS DE HAKHOK-EXPOSITIE 2008

Zaterdag 13 september j.l. kwam de regen met bakken naar beneden. Desondanks trotseerden ruim 300 belangstellenden de weergoden en genoten van prachtige beeldhouwwerken. Zondag deed zijn naam eer aan en toonde een blauwe hemel met stralende zon. Het bezoekersaantal was dan ook een stuk hoger: 800.

Op de wandelpaden waren complimenten niet van de lucht. Vaste bezoekers constateerden dat het artistieke niveau en de kwaliteit van afwerking van de objecten, weer was toegenomen. Een geweldig compliment bereikte ons via, via, uit vakkringen. Op een symposium van beeldhouwers werd o.a. gesproken over de HakHok-expositie. Daarbij werd opgemerkt dat Het HakHok weliswaar een collectief is van amateurbeeldhouwers, maar dat het peil ver uitsteekt boven galerieniveau. Dit mogen alle HakHokkers in hun zak steken, proficiat allemaal en ga zo door.

Omroep KempenTV maakte wederom een reportage die de komende tijd regelmatig te zien zal zijn. De oudste deelnemer (in de 70) en jongste HakHokster (16) werden geïnterviewd en vertelden enthousiast over hun beeldhouwpassie.

En dan zijn we nu allemaal weer begonnen aan de collectie voor volgend jaar. Omdat Het HakHok in 2009 haar eerste lustrum viert worden alle deelnemers uitgedaagd 1 beeld met als thema COLLECTIEF in te leveren.