Archief

Geplaatst 4 december 2012

TERUGBLIK EXPOSITIE 2012

De weergoden waren ons dit jaar uitzonderlijk goed gezind. Voorafgaand aan de tentoonstelling hebben we de 2 HakHokmannen die onze beeldentuin dit jaar een compleet nieuw aanzien hebben gegeven, in het zonnetje gezet. Twee gedeelten van het bos zijn naar hen vernoemd wat dmv de onthulling van 2 “straatnaamborden” aan alle beeldhouwers van het collectief, kenbaar werd gemaakt. Het Bartbos en Sjefbos markeerden dit jaar op bijzondere wijze de opening van onze jaarexpositie.

Zaterdag 8 september. Al ruim voor de officiële openingstijd liepen de eerste gasten de beeldentuin in, zodoende de stijgende warmte van de dag ontlopend. Dankzij de vele zitjes, waterpartijen en beschaduwde plekken kon iedereen die van de tentoonstelling kwam genieten, heerlijk tot rust komen en een beetje afkoelen. De bezoekers kwamen verspreid over de dag waardoor er voldoende tijd en ruimte was om de objecten in alle rust te bekijken. Vaste gasten waren vaak zeer verrast over de vernieuwde beeldentuin en vijverpartij. En over het feit dat de kwaliteit van de beelden nog maar weer eens was gegroeid. Na afloop van de wandeling kon men een verfrissing op het terras nemen. Bij het afscheid werden folders uitgereikt van de open atelierroute 2012. Daarop gingen velen op weg naar andere ateliers die net als Het HakHok meededen aan Kunst in het Rond.

Zondag 9 september was een reprise van de vorige dag, met dat verschil dat er nog meer belangstellenden de weg naar de HakHoklocatie wisten te vinden. Het werden 2 zomerse dagen waarop wij zo’n 900 bezoekers mochten verwelkomen. Verschillende bezoekers willen zich aansluiten bij ons collectief. Voorlopig is er enkel nog ruimte op de dinsdag- en woensdagavond. Iedereen die zich heeft aangemeld, krijgt binnenkort bericht.

Volgend jaar organiseren wij onze 9e jaarexpositie, uiteraard in het 2e weekend van september. Noteer dus al vast de data 14 en 15 september 2013 in uw agenda.

Geplaatst nov 2010

IN MEMORIUM REIN

Dinsdag 16 november 2010 is ons een van de beeldhouwers van het eerste uur ontvallen.

Rein Evenhuis was een groot man, in de letterlijke en figuurlijke betekenis van het woord. Hij was een van de “founding fathers” van Het HakHok, de techneut die overal oplossingen voor wist te bedenken. De laatste jaren hebben we hem helaas al als actief beeldhouwer moeten missen. Maar misschien dat Rein “hierboven” mooie wolkjes voor ons gaat beeldhouwen, zodat ie alle HakHokkers blijvend kan inspireren.

We zijn Rein ontzettend dankbaar voor zijn inzet, humor en enthousiasme. De woensdaggroep zal hem ook nog eens missen als “eierboer”. Maar vergeten zullen we hem niet gauw, want dankzij zijn oliebollenrecept zal hij altijd op onze Nieuwjaarsborrels aanwezig blijven.

Geplaatst nov 2010

WORKSHOP SPEKSTEENSNIJDEN TUE PERSONEEL

Dinsdagmiddag 26 oktober 2010 j.l. vond er een kleine “invasie” in Het HakHok plaats.

Onderzoekers, hoogleraren en andere medewerkers van de faculteit wiskunde, vonden hun weg naar Het HakHok. In het kader van een personeelsuitstap kwam men deelnemen aan een workshop speksteensnijden. Deze middag stond dus in het teken van een ander soort creativiteit dan men normaal gesproken aan de dag legt.

Alle 24 deelnemers zouden ons wel eens laten zien dat ze ook over handvaardige scheppingskracht beschikken. Gehuld in beschermende schorten ging iedereen voortvarend aan de slag.

Twee ervaren beeldhouwers, die de groep begeleidden, hadden zich van te voren een beeld gevormd over het lesgeven aan deze wiskundigen. Clichématig hadden we bedacht dat er wel veel abstracte maaksels vervaardigd zouden worden. Niets bleek minder waar, het aantal intuïtieve en figuratieve objecten voerde absoluut de boventoon.

Vol enthousiasme werd er geraspt, gevijld en geschuurd. Uit kleine stukjes speksteen wist elke deelnemer een fraai sierraad, amulet of ander sculptuur te maken. Tijdens de vernissage aan het einde van de middag, werden de werkstukken vol trots aan elkaar getoond. Op de foto’s een impressie van de middag en de resultaten.

Degenen die deze workshop niet konden bijwonen, bleken vol lof over de prestaties van hun collega’s.

Moe maar voldaan togen de deelnemers naar een restaurant om met een gezamenlijk etentje de dag waardig af te sluiten.

Geplaatst 26 april 2010

LEERLINGEN VAN HET SONDERVICK COLLEGE KREGEN LES IN HET HAKHOK

Week 16 was het CKV week voor de VMBO afdeling van het Sondervickcollege in Veldhoven. Leerlingen van het derde leerjaar konden in deze week kennismaken met verschillende vormen van kunst en cultuur.

Het HakHok stelde daarvoor op dinsdag 20 april 2010 atelierruimte en docenten beschikbaar. Wij boden de leerlingen een kennismakingsworkshop speksteen snijden aan. Omdat de tijd beperkt was, moest er behoorlijk gewerkt worden. Er werd enthousiast gesneden, gevijld, geraspt, geschuurd en gepolijst. Nadat de objecten in de was waren gezet ging elke deelnemer met een klein werkstukje naar huis.

Het bleek een geslaagde dag.

Geplaatst 24 september 2009

HAKHOK JUBILEUMEXPOSITIE DAVEREND SUCCES!

Klik hier voor: Artikel uit de Ahrenberger

Zaterdagochtend om 11.00 stonden de eerste bezoekers al op de stoep, nieuwsgierig naar de meest recente beelden die bij Het HakHok zijn gemaakt. Ze werden niet teleurgesteld, net zo min als ongeveer 460 andere kunstliefhebbers die na hen onze beeldentuin betraden. Van gasten die al voor de vijfde keer onze tentoonstelling bezochten, hoorden we dat deze jubileumeditie een zeer hoog niveau had. Veel lovende opmerkingen kregen we over de nieuwe opstelling van de beelden. De stellages van pallethout, die het aanzien van het terrein omvormden tot een expositieruimte, gaven een platform aan verschillende sculpturen.

Zondag kende een wat tragere start, waarschijnlijk veroorzaakt door het buiige karakter van het weer. Maar naar mate de dag vorderde groeide ook het bezoekersaantal om uiteindelijk op ruim 800 gasten uit te komen.

De sfeer was geweldig, de demonstraties van de beeldhouwers een groot succes en de beelden van grote kwaliteit. Vanwege het feestjaar hadden 2 HakHoksters voor de 1e maal een ruimte gecreëerd waar jonge bezoekers een steentje mochten bewerken. Beide dagen was het kinderhoekje bezet door het kleine grut en soms ook door hun ouders.

Kortom een jubileumexpositie waar we met trots op kunnen terugkijken. Dank aan alle leden van ons beeldhouwers collectief die dit grandioze feest hebben mogelijk gemaakt. En nu maar weer aan de slag met de beelden voor de volgende tentoonstelling in het 2e weekend van september 2010.

Geplaatst oktober 2008

ONDANKS DE REGEN VEEL BEZOEKERS TIJDENS DE HAKHOK-EXPOSITIE 2008

Zaterdag 13 september j.l. kwam de regen met bakken naar beneden. Desondanks trotseerden ruim 300 belangstellenden de weergoden en genoten van prachtige beeldhouwwerken. Zondag deed zijn naam eer aan en toonde een blauwe hemel met stralende zon. Het bezoekersaantal was dan ook een stuk hoger: 800.

Op de wandelpaden waren complimenten niet van de lucht. Vaste bezoekers constateerden dat het artistieke niveau en de kwaliteit van afwerking van de objecten, weer was toegenomen. Een geweldig compliment bereikte ons via, via, uit vakkringen. Op een symposium van beeldhouwers werd o.a. gesproken over de HakHok-expositie. Daarbij werd opgemerkt dat Het HakHok weliswaar een collectief is van amateurbeeldhouwers, maar dat het peil ver uitsteekt boven galerieniveau. Dit mogen alle HakHokkers in hun zak steken, proficiat allemaal en ga zo door.

Omroep KempenTV maakte wederom een reportage die de komende tijd regelmatig te zien zal zijn. De oudste deelnemer (in de 70) en jongste HakHokster (16) werden geïnterviewd en vertelden enthousiast over hun beeldhouwpassie.

En dan zijn we nu allemaal weer begonnen aan de collectie voor volgend jaar. Omdat Het HakHok in 2009 haar eerste lustrum viert worden alle deelnemers uitgedaagd 1 beeld met als thema COLLECTIEF in te leveren.

Geplaatst september 2008

HAKHOK EXPOSITIE 2008 GRANDIOOS SUCCES

Op de verregende zaterdag van het 2e weekend van september 2008, trotseerden ruim 300 belangstellenden de barre buien en wind om naar de beeldententoonstelling van Het HakHok te komen. Dat ze niet voor niets kwamen, blijkt uit de vele enthousiaste reacties. Veel bezoekers vonden de expositie nòg een stukje beter dan vorig jaar. Vanuit het hele land kwam men toegestroomd.

Ruim 125 natuurstenen beelden stonden in een prachtige omgeving opgesteld. De looproute was dit jaar verlengd zodat de beelden wat ruimere plaatsen hadden.

Vooral toen zondag de zon begon te schijnen was het zeer aangenaam vertoeven in de beeldentuin aan de Locht in Veldhoven.

In totaal werd de beeldententoonstelling door een dikke 1100 kunstliefhebbers bezocht. De beeldhouwers van open atelier Het HakHok kunnen terugkijken op een geweldig evenement.

Aangesproken door de hoge kwaliteit van de objecten, meldden verschillende nieuwe beeldhouwers zich aan bij het collectief. Er zijn nu alleen nog maar plaatsen vrij op de dinsdag- en woensdagavond.

Geplaatst oktober 2007

EXPOSITIE HAKHOK VELDHOVEN 2007: EEN DAVEREND SUCCES!

De in het tweede weekend van september j.l. (2007) gehouden expositie van stenen beelden op de accommodatie van het Hakhok aan de de Locht te Veldhoven bleek een daverend succes. De weergoden waren ons goed gezind want het bleef droog en zelfs werd het af en toe zonnig! De voorbereidende expositiegroep had een heleboel werk verzet om de opstelling te realiseren en de organisatie van deze twee dagen goed te laten verlopen! Ook alle deelnemers die verschillende taken uitvoerden

Met 123 beelden welke keurig stonden opgesteld langs de paden zag alles er heel sfeervol uit en in de bosrijke omgeving werd het terras druk bezocht. Live muziek was er ook op de beide middagen. We mochten op de beide dagen 880 bezoekers ontvangen, deze kwamen uit de wijde omgeving maar ook van ver ( Maastricht, Haarlem, Nijmegen en zelfs uit Cuba!). Ook konden we 17 nieuwe deelnemers inschrijven, waardoor er zelfs enkele mensen op de wachtlijst kwamen omdat er al wat groepen volgeboekt zijn.

Een van onze deelnemers heeft een fotoreportage gemaakt, binnenkort hierover meer nieuws.

Door KempenTV werd een reportage gemaakt, deze vrijwilligers hebben zowel in de voorbereidingsfase als op de beide dagen gefilmd en slaan nu aan het monteren om a.s. zondag al een mooie reportage te kunnen uitzenden, voorlopig zal dat in de regio Hapert t/m Reusel zijn. De uitzending is gepland a.s. zondag vanaf 14 uur en wordt telkens herhaald t/m de avond.

Het bestuur van het Hakhok dankt alle vrijwilligers voor het vele werk dat ze hebben verricht, vooral de expositiegroep die een karrenvracht werk heeft verzet! Tot het volgend jaar!

Loes van Hoof

Foto’s: Otto Scheltema